IZNAJMLJIVANJE SAMOHODNIH PLATFORMI I KORPI ZA RAD NA VISINI, NA ELEKTRO I DIZEL POGON.
VERTIKALNE PLATFORME
ZGLOBNE KORPE
TELESKOPSKE KORPE
TELESKOPSKI VILJUŠKARI
MOBILNE KORPE
JLG 510AJ
JLG 510AJ zglobna korpa predstavlja idealan izbor mašine u izvođenju radovana na visini pri izgradnji konstrukcija, izvođenju farbarskih radova, održavanju objekata industrijsko-stambene i poslovne namene, održavanju i izvođenju radova na plovnim objektima, avionima i slično.
Težina mašine: 7650 kg
Radna visina: 18.00 m
Pogon: Dizel
Nosivost: 230 kg
A - Dimenzije platforme: 0.76 x 1.83 m
B - Ukupna širina dizalice: 2.34 m
C - Zanošenje trupa: 0 cm
D - Visina spuštene platforme: 2.29 m
E - Dužina spuštene platforme: 7.68 m
F - Rastojanje između točkova: 2.34 m
G - Rastojanje od podloge: 29 cm
JLG 510AJ obezbeđuje komforan radni prostor za operatere, potrebni alat i materijale maksimalne težine do 230 kilograma.
Zapremina rezervoara za gorivo: 64 l - Zapremina hidrauličnog rezervoara 121 l
ARTIKULARNI BOOM - ZGLOBNA KORPA ZA RAD NA VISINI:
ZA DODATNE INFORMACIJE O JLG 510AJ, CENAMA IZNAJMLJIVANJA I TRENUTNOJ DOSTUPNOSTI MAŠINE, POZOVITE : +381 64 63 44 888.
ZAHVALJUJEMO NA POVERENJU. AB LIFT TIM.
JLG 510AJ artikularna (zglobna) korpa obezbeđuje vrhunsko izvođenje radova na visini u uslovima kada sama arhitektura objekta i uslovi na gradilištima imaju ograničene prostore za prohodnost mehanizacije.
All rights reserved © AB lift 2016 --- Iznajmljivanje Vertikalnih platformi --- Iznajmljivanje Teleskopskih korpi --- Iznajmljivanje Zglobnih korpi --- Iznajmljivanje teleskopskih viljuškara --- Iznajmljivanje Mobilnih korpi
+381 64 63 44 888
SPECIJALNO IZRAĐENE GUME NA TOČKOVIMA OBEZBEĐUJU EKSTREMNU MOBILNOST MAŠINE I U OTEŽANIM USLOVIMA PROHODNOSTI NA GRADILIŠTIMA.
UZ POMOĆ JLG 510AJ SA LAKOĆOM PREMOŠĆAVATE SVE PREPREKE I NEOMETANO I KVALITETNO IZVODITE SVOJE RADOVE NA VISINI.
OPCIJA POKRETANJA KORPE SA STRANE U STRANU U OPSEGU OD 180 STEPENI OBEZBEĐUJE ZNATNO LAKŠI PRISTUP I POZICIONIRANJE OPERATERA PRI RADU NA VISINI.