IZNAJMLJIVANJE SAMOHODNIH PLATFORMI I KORPI ZA RAD NA VISINI, NA ELEKTRO I DIZEL POGON.
VERTIKALNE PLATFORME
ZGLOBNE KORPE
TELESKOPSKE KORPE
TELESKOPSKI VILJUŠKARI
MOBILNE KORPE
ZGLOBNA KORPA ZA RAD
NA VISINI NA ELEKTRO POGON
JLG E400AJPN
JLG E450AJ
ZGLOBNA KORPA ZA RAD
NA VISINI NA ELEKTRO POGON
JLG 450AJ
ZGLOBNA KORPA ZA RAD
NA VISINI NA DIZEL POGON
JLG 510AJ
ZGLOBNA KORPA ZA RAD
NA VISINI NA DIZEL POGON
JLG 600AJ
ZGLOBNA KORPA ZA RAD
NA VISINI NA DIZEL POGON
JLG 800AJ
ZGLOBNA KORPA ZA RAD
NA VISINI NA DIZEL POGON
All rights reserved © AB lift 2016 --- Iznajmljivanje Vertikalnih platformi --- Iznajmljivanje Teleskopskih korpi --- Iznajmljivanje Zglobnih korpi --- Iznajmljivanje teleskopskih viljuškara --- Iznajmljivanje Mobilnih korpi
+381 64 63 44 888