IZNAJMLJIVANJE SAMOHODNIH PLATFORMI I KORPI ZA RAD NA VISINI, NA ELEKTRO I DIZEL POGON.
VERTIKALNE PLATFORME
ZGLOBNE KORPE
TELESKOPSKE KORPE
TELESKOPSKI VILJUŠKARI
MOBILNE KORPE
MULTIFUNKCIONALNI TELESKOPSKI
VILJŠKARI NA DIZEL POGON
JLG 307
MANITOU MT 1235S
MULTIFUNKCIONALNI TELESKOPSKI
VILJŠKARI NA DIZEL POGON
JLG 4013PS
MULTIFUNKCIONALNI TELESKOPSKI
VILJŠKARI NA DIZEL POGON
PRIKAZ RADA NA TERENU JLG PS SERIJE TELESKOPSKIH VILJUŠKARA
AB Lift nudi najkvalitetnije mašine za rad na visini.
MANITOU MT 1840A
MULTIFUNKCIONALNI TELESKOPSKI
VILJŠKARI NA DIZEL POGON
All rights reserved © AB lift 2016 --- Iznajmljivanje Vertikalnih platformi --- Iznajmljivanje Teleskopskih korpi --- Iznajmljivanje Zglobnih korpi --- Iznajmljivanje teleskopskih viljuškara --- Iznajmljivanje Mobilnih korpi
+381 64 63 44 888