IZNAJMLJIVANJE SAMOHODNIH PLATFORMI I KORPI ZA RAD NA VISINI, NA ELEKTRO I DIZEL POGON.
VERTIKALNE PLATFORME
ZGLOBNE KORPE
TELESKOPSKE KORPE
TELESKOPSKI VILJUŠKARI
MOBILNE KORPE
TELESKOPSKA KORPA ZA RAD
NA VISINI NA DIZEL POGON
JLG 460SJ
JLG 660SJ
TELESKOPSKA KORPA ZA RAD
NA VISINI NA DIZEL POGON
JLG 860SJ
TELESKOPSKA KORPA ZA RAD
NA VISINI NA DIZEL POGON
JLG 1200SJP
TELESKOPSKA KORPA ZA RAD
NA VISINI NA DIZEL POGON
All rights reserved © AB lift 2016 --- Iznajmljivanje Vertikalnih platformi --- Iznajmljivanje Teleskopskih korpi --- Iznajmljivanje Zglobnih korpi --- Iznajmljivanje teleskopskih viljuškara --- Iznajmljivanje Mobilnih korpi
+381 64 63 44 888